Ծառայություններ

«Լեգիոն» անվտանգության ընկերությունն առաջրկում է անվտանգության ապահովման և մոնիթորինգային ավելի քան 10 ծառայություններ։ Մեր փորձառու աշխատակիցներն անցել են հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, որակավորում են ստացել ՀՀ ոստիկանությունում, փորձառու են, ապահովված են ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով և արտահագուստով:
Մեր աշխատակիցները կապահովեն Ձեր լիակատար անվտանգությունը` պահպանելով իրենց հասանելի տեղեկատվության գաղտնիությունը:
Բոլոր ծառայությունները հնարավոր է իրականացնել ծառայողական հրազենով զինված պահնորդներով։